Samsung - Mali
Samsung Ordinateurs, Bamako(ville)
110 000 FCFA
Asus  - Mali
Asus Ordinateurs, Bamako(ville)
150 000 FCFA
Dell - Mali
Dell Ordinateurs, Bamako(ville)
100 000 FCFA
Lenovo  - Mali
Lenovo Ordinateurs, Bamako(ville)
120 000 FCFA