Salon Marocain  - Mali
Salon Marocain Meubles & Luminaires, Bamako(ville)
300 000 FCFA
Meuble table - Mali
Meuble table Meubles & Luminaires, Bamako(ville)
220 000 FCFA
Matelas - Mali
Matelas Meubles & Luminaires, Bamako(ville)
30 000 FCFA
Poubelle  - Mali
Poubelle Meubles & Luminaires, Bamako(ville)
13 000 FCFA